No caminis davant meu, potser no et segueixi. No caminis darrera meu, potser no et guiï. Camina al meu costat i sigues el meu amic.
1.- La Colla del Bufets son companys senderistes que es troben per caminar. La colla no té cap tipus d’organització, ni direcció, ni responsabilitat. Cadascú s’incorpora a la Colla quan vol i la deixa quan li sembla.


2.- Durant el desenvolupament de la marxa, cada un de la colla serà responsable d’ell mateix, de caminar amb seny, anar ben equipat i saber el què ha de fer durant la sortida a la muntanya


3.- Qui proposi una sortida i li sigui acceptada, el seu únic compromís serà assenyalar el camí a fer. La responsabilitat de la Colla serà seguir plegats i ordenats. En el cas de que algú marxi del camí proposa, s’entretingui o vagi per les seves, aquestes actituds seran fetes sota la seva responsabilitat i sense cap comprimís per la resta de la Colla.


4.- El lloc de la marxa, el punt de trobada i hora de sortida, es plantejarà durant la marxa del dijous i es concretarà a la trobada del mercat al dilluns


5.- La Colla s’ho anirà dient i/o caldrà preguntar-ho als demés companys, de paraula, telèfon o internet, dies abans de la sortida.


6.- Cal arribar puntualment al lloc i hora assenyalats per a fer la sortida. Passats cinc minuts d’espera de cortesia, la Colla marxarà a fer la seva sortida.


7.- La sortida del darrer dijous de cada mes, finalitzarà dinant a qualsevol hostalot proper a la ruta a fer ( els que vulguin)