No caminis davant meu, potser no et segueixi. No caminis darrera meu, potser no et guiï. Camina al meu costat i sigues el meu amic.

    l'ESCALA  -  25 d'abril de 2024

     CINGLES DE ROCAFESA,  18 d'ABRIL de 2024


     SANT PERE D'AÜIRA  -  11 d'abril de 2024