No caminis davant meu, potser no et segueixi. No caminis darrera meu, potser no et guiï. Camina al meu costat i sigues el meu amic.

     PANTÀ DE SAU  -  27 de MARÇ de 2024

     COLL  DEL  FRARE  DES  DE  GARBET  -  21 de març de 2024     LA TOSSA D'ESPINAU  -  14 de març de 2024